Netwerkbijeenkomsten & symposia

Het kwartiermakersgilde organiseert netwerkbijeenkomsten, zelfstandig of in samenwerking met organisaties die aan het Kwartiermakersgilde zijn gelieerd.
Daarnaast organiseert het Kwartiermakersgilde ook symposia waarbij uitwisseling van kennis en expertise op het terrein van kwartiermaken aan de orde komt.

Intervisie & gecertificeerd kwartiermaker worden

Om kennis en kwartiermakersvaardigheden op peil te houden wordt er intervisie aangeboden. Participeren in een intervisiegroep is daarnaast ook een vereiste om een gecertificeerd kwartiermaker te worden.

Projectmanagement cursus voor studenten

Handboek Kwartiermaken

Handboek Kwartiermaken

In samenwerking met Studievereniging der Psychologie Labyrint van de Universiteit Leiden start het kwartiermakersgilde dit najaar een projectmanagement cursus voor studenten.

Handboek

Het Kwartiermakersgilde is tevens een uitgever van boeken op het terrein van Kwartiermaken. Het doel is bij te dragen aan kennisverspreiding over het vak en professionalisering van kwartiermakers.

Opleiding Kwartiermaken

Het Kwartiermakersgilde is bezig met de voorbereiding van de opleiding Kwartiermaken. Dit wordt als in-company opleiding aangeboden aan overheidsorganisaties. Veel kwartiermakers staan er qua eindverantwoordelijkheid vaak alleen voor in een complexe omgeving. Neutrale en ervaren ondersteuning of begeleiding kan dan gewenst zijn. Vanuit de jarenlange ervaring van de medewerkers bij het Kwartiermakersgilde, kunnen zij kwartiermakers trainen, adviseren en coachen bij hun werk.

Ondersteuning opdrachtgevers

Het Kwartiermakersgilde levert ook ondersteuning aan opdrachtgevers. Hoe zorg je dat een kwartiermaker met de goede opdracht op pad stuurt? In welke situatie heb je welk type kwartiermaker nodig? Zijn kwartiermakers in uw organisatie voldoende toegerust? Hebben ze behoefte aan bepaalde kennis of ondersteuning? Vele vragen kunnen om een antwoord vragen. Het Kwartiermakersgilde kan hierbij behulpzaam zijn door middel van onderzoek.