Doe jij een kwartiermakersopdracht of heb je dat gedaan? Dat zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn, dat je zo’n opdracht uitvoert. Ook als je klaar bent met een kwartiermakersopdracht, kun je geschoold (willen) blijven in het kwartiermaken. “Een kwartiermaker blijf je je hele leven”.
Ook de vaardigheden van kwartiermaken kunnen je helpen in veel andere activiteiten.

Intervisie kan je helpen bij het verder ontwikkelen en op peil houden van kwartiermakersvaardigheden.
Begin 2015 is een start gemaakt met de eerste intervisie groep binnen het Kwartiermakersgilde.

De intervisie vindt plaats in kleine groepen (circa 8 tot 12 personen) en kennen een gemengde samenstelling van ervaring en minder ervaren kwartiermakers. De leden van de intervisie organiseren de intervisiebijeenkomsten onderling en is er roulerend voorzitterschap. Meestal vinden de intervisiebijeenkomsten plaats op locatie bij een van de deelnemers. Er zijn aan de intervisie geen kosten verbonden.
Gemiddeld komt een intervisiegroep 5 maal per jaar bijeen (iedere twee maanden uitgezonderd de zomermaanden). De bijeenkomsten duren ongeveer 1 dagdeel.
Telkens brengen een of twee leden een eigen casus in voor bespreking in de groep.

Indien je interesse hebt, meld je aan via info@kwartiermakersgilde.nl

Heb je interesse om ook een gecertificeerde kwartiermaker worden; hier vind je meer informatie.

 

Als bijlage treft u de presentatie aan waarin de werkwijze van de intervisie bijeenkomsten is uitgelegd.