Veel kwartiermakers hebben zowel ervaring met kwartiermaken als met projectmanagement. In samenwerking met Studievereniging der Psychologie Labyrint van Universiteit Leiden heeft het Kwartiermakersgilde in het najaar van 2016 een zeer succesvolle cursus projectmanagement voor studenten georganiseerd.

Opkomst van het projectmanagement

Kwartiermaken wordt vaak verward met projectmanagement (lees hier wat het verschil precies is). Projectmanagement is in vele organisaties niet meer weg te denken. Sterker nog; meer en meer innovaties, proceswijzigingen en andere ontwikkelingen worden nu projectmatig uitgevoerd. Veranderingen in de maatschappij en in organisaties worden steeds ingrijpender en volgen elkaar sneller op. Om deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier, binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget, uit te voeren wordt vaak gekozen voor projectmanagement. Deze vorm van managen neemt daarmee een steeds belangrijkere strategische rol in binnen de organisaties van nu.

Waarom een cursus projectmanagement?

Afgestudeerd WO’ers krijgen tegenwoordig altijd wel te maken met projectmanagement, zowel als deelnemer of projectleider. Het is daarom handig voor studenten om te weten hoe zo’n project uitgevoerd wordt. Hierdoor weten deze studenten hoe zij goed kunnen bijsturen en aanpassen wanneer dat nodig is. Kwartiermaken is daarentegen een meer specialistisch vak, waarvoor een basis in projectmanagement onmisbaar is.

Opzet van de cursus

In de cursus projectmanagement werd het organiseren van en leidinggeven aan projecten centraal gesteld. Er werd aandacht besteed aan randvoorwaarden zoals tijdsbewaking en financiën, maar ook aan het succesvol leiden en overdragen van projecten. De cursus kenmerkte zich door een toegepaste aanpak, waarbij zelf ervaren en doen centraal stonden. Na afloop van deze cursus beschikten studenten over basistools om op een goede manier projectmatig te werken.