Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

Kenmerken in functieprofielen voor een kwartiermaker

Kenmerken in functieprofielen voor een kwartiermaker

De beste manier om een functieprofiel op te maken, is om een beeld te schetsen aan de hand van karaktereigenschappen. Deze eigenschappen geven je een beter (levendiger) beeld van een kwartiermaker dan een functieprofiel.