Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

De slimme inzet van kwartiermakers is juist nu van groot belang

slimme inzet kwartiermakers

Geschreven door Jeanet Walraven

Supply chain problemen, personeelstekorten, toenemende schaarste van grondstoffen, hoge energieprijzen, epidemieën. Een greep uit de huidige economische omstandigheden die zorgen voor uitdagende vraagstukken waar organisaties voor staan. Hiervoor moeten we nieuwe oplossingen bedenken, nieuwe ideeën implementeren, eventueel nieuwe organisaties of samenwerkingsverbanden opzetten. Of er is een heel andere aanpak nodig om de huidige ontwikkelingen bij te benen. In deze bijzondere tijd hebben we de slimme inzet van kwartiermakers nodig. In een veranderende samenleving vol uitdagende vraagstukken geven kwartiermakers richting, brengen vernieuwingen op gang en leggen verbindingen.

Waarom kwartiermakers?

Traditioneel schakelen organisaties bij het opzetten van een nieuw organisatieonderdeel, idee of ander vraagstuk eerst een adviesbureaus in voor het uitvoeren van een onderzoek. Hieruit volgt een rapport, maar is er ondertussen niets gebeurd. Een organisatie kan ook een interim-manager aantrekken, maar  veel interim-managers tasten op zo’n moment vaak in het duister en weten niet waar te beginnen. De omslag van een idee, plan of behoefte naar de werkelijke uitvoering is een uniek moment en vergt bijzondere vaardigheden.

Unieke werkwijze

Kwartiermaken wordt ‘uniek’ genoemd vanwege de bijzondere omstandigheden waarin de kwartiermaker opereert. Het meest kenmerkend is de timing van de kwartiermakersklus, de ‘kwartiermakersfase’ (Figuur 1), helemaal aan de start van de ontwikkeling van een project. Deze kwartiermakersfase bestaat uit twee parallel uitgevoerde processen, de voorbereidingsfase en de implementatiefase, die na elkaar hun zwaartepunt hebben. De voorbereidingsfase heeft tot doel het uitwerken van het idee of de behoefte in een duidelijk plan. Hierbij kruipt de kwartiermaker in de rol van adviseur, richt hij zich op het vertalen van een missie, visie en strategie en werkt hij de details qua activiteiten, planning, organisatie en financiën uit. In de implementatiefase wordt dit plan gerealiseerd. De kwartiermaker stapt in de schoenen van een interim-manager, zet de organisatie op, werft medewerkers en voert de eerste geplande activiteiten uit.

De slimme inzet van kwartiermakers is in deze bijzondere tijd van groot belang. Kwartiermakers geven richting, brengen vernieuwingen op gang en leggen verbindingen.
Kwartiermakersfase

Figuur 1. Kwartiermakersfase

Desondanks is kwartiermaken (overeenkomstig met andere managementvormen) wel gericht op projectmatig werken, waarbij mensen worden aangestuurd en begeleid. Voor de manager is de inhoud minder belangrijk dan de aanpak. Juist deze werkwijze is uniek in het kwartiermaken, vanwege de specifieke eigenschappen van de kwartiermakersopdracht, zoals het ontbreken van duidelijke kaders. Kwartiermaken is een dynamisch proces waarbij constant ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen en waarbij de kwartiermaker een bredere verantwoordelijkheid draagt dan een manager in klassieke setting.

Veranderende samenleving

Zo ook bij de uitdagingen ten gevolge van de economische onrust. Bedrijven moeten zich heel snel aanpassen, wat veel onzekerheid met zich meebrengt. Kwartiermakers weten vanuit een interdisciplinaire aanpak raad met unieke omstandigheden, grote onzekerheden en conflicterende belangen. Juist in deze bijzondere tijden komen kwartiermakers het best tot hun recht en kunnen zij een leidende rol vervullen bij de noodzakelijke transities.

Meer weten over kwartiermaken?

0 reacties