Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

Kenmerken in functieprofielen voor een kwartiermaker

profiel kwartiermaker

Geschreven door Jeanet Walraven

De kwartiermaker is een combinatie van een adviseur en interim-manager. De opdrachten waar je een kwartiermaker voor inzet, zijn voornamelijk tijdelijk. Iedere functiebeschrijving is anders, omdat een kwartiermaker wordt ingezet om iets nieuws in gang te zetten. Meestal zijn hierbij verschillende stakeholders bij betrokken. De beste manier om een functieprofiel op te maken, is om een beeld te schetsen aan de hand van karaktereigenschappen. Deze eigenschappen geven je een beter (levendiger) beeld van een kwartiermaker dan een functieprofiel.

Aanleiding

De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een idee, nieuwe organisaties of onderdeel daarvan. Als leider van het kwartiermakersproject weet je effectief mensen/betrokkenen te organiseren, motiveren en verbinden. Je zorgt voor een juiste focus op de opdracht en hebt oog voor de belangen van de diverse betrokkenen. Je stelt je onafhankelijk op, maar bent wel aanspreekbaar en benaderbaar voor alle betrokkenen. De hiërarchische leiding ontvang je van de opdrachtgever of andere leidinggevende binnen de organisatie. Een kwartiermaker is eigenwijs en standvastig ten aanzien van het proces en flexibel, service- en klantgericht op de inhoud.

Opleidingsniveau van een kwartiermaker

 • HBO of academisch werk- en denkniveau.
 • Opleiding Kwartiermaken (optioneel)

Eigenschappen van een kwartiermaker

 • Een stevige en positieve persoonlijkheid.
 • Niet instellingsgericht, maar klantgericht.
 • Luistert, enthousiasmeert, bindt en verbindt.
 • Weet hoe je weerstand ombouwt in acceptatie.
 • Heeft een ‘hands on mentaliteit’.
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en weet hiermee mensen te overtuigen.
 • Een sociale solist die goed met mensen om kan gaan.
 • Creatief en denkt het liefst buiten gebaande paden om zijn doel te bereiken.
 • Een kwartiermaker heeft voldoende ego hebben om zich te laten gelden, maar kan dat ego weer loslaten zodra het doel is bereikt en anderen met de eer kunnen gaan strijken.
 • Is aantoonbaar in staat belangen te behartigen binnen een politiek, gevoelig werkterrein en gaat effectief en vaardig om met tegengestelde belangen.
 • Heeft natuurlijk gezag en is in staat om cultuurverschillen te overbruggen.
 • Neemt graag het initiatief, ziet snel verbanden en is oplossingsgericht.
 • Is de directeur en de huismeester tegelijkertijd.
 • Is een serieuze gesprekspartner voor (uitvoerend) professionals alsmede voor management en (politiek) bestuur.
 • Zorgt op een vriendelijke maar vasthoudende wijze voor gedragen en tijdige besluitvorming
 • Beschikt over de sensitiviteit om te kunnen adviseren op een manier dat de betrokkenen het gevoel hebben dat het hun eigen ideeën zijn

Werkervaring:

 • Heeft enkele jaren ervaring opgedaan in de rol van kwartiermaker.
 • Kan opereren in ingewikkelde en complexe krachtenvelden en is in staat om daarin tot resultaat te komen.
 • Heeft ruime werkervaring in het (bege)leiden en uitwerken van samenwerkingsprocessen en/of in de ontwikkeling van netwerkorganisaties.
 • Kan visie, doelstellingen en beleid adequaat vertalen naar een effectieve, klantgerichte (netwerk)organisatie met heldere (samen) werkprocessen.

Specifieke aandachtspunten in de publieke sector of in publiek-private samenwerkingsverbanden:

 • Heeft aantoonbare, ruime bestuurlijke ervaring op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
 • Heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur.
 • Heeft diepgaande kennis van het functioneren van ambtelijke organisaties, de politiek, publieke instellingen en het maatschappelijk veld.
 • Heeft bewezen complexe, maatschappelijke problematiek te kunnen overzien en te hanteren.
 • Heeft bewezen maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving.

Meer informatie over kwartiermakers?

0 reacties