Wie is kwartiermaker?

Een kwartiermaker is een professionele organisator die vooruit wordt gestuurd om voorbereidingen te treffen voor iets geheel nieuws. Hij of zij werkt in opdracht van een organisatie (meestal in de publieke sector). Deze opdrachtgever heeft een idee, maar er moeten nog allerlei zaken geregeld worden om dit idee uit te werken en het project op te zetten. De voorbereiding en uitwerking van het idee, het samenbrengen van partijen, zorgen dat er besluitvorming komt en het opzetten van de praktische uitvoering worden door de kwartiermaker gedaan. Uiteindelijk kan het project door een projectmanager (eventueel de kwartiermaker zelf) overgenomen worden. Hieronder lees je meer over het profiel en de eigenschappen van de kwartiermaker.

Profiel Kwartiermaker

kwartiermaker en de coach

Vrij en onafhankelijk

Vrije, onafhankelijk denker en altijd bezig met het smeden van samenwerkingseenheden.

Voorloper

Voorloper of wegbereider, waarin een idee praktisch uitvoerbaar wordt gemaakt.

Netwerker

Vervlecht organisaties tot netwerken.

Voorbereider

Belast zich met de voorbereiding of organisatie van iets geheel nieuws in de dienstverlening.

transitioneel organisator

De verbetering, vernieuwing of innovatie staat voorop met als doel: nieuwe waarde toevoegen.

toekomstgericht

Kijkt op een vooruitstrevende manier naar de toekomst.

EIGENSCHAPPEN

 • Sociale solist
 • Consistent
 • Onderhandelaars
 • Flexibel op de inhoud
 • Standvastig t.a.v. het proces
 • Denkt buiten gebaande paden

EIGENSCHAPPEN

 • Sociale solist
 • Consistent
 • Onderhandelaars
 • Flexibel op de inhoud
 • Standvastig t.a.v. het proces
 • Denkt buiten gebaande paden

Wat maakt een kwartiermaker UNIEK?

 • Kwartiermaken is een manier van kijken
 • Kwartiermaken is een manier van handelen en in het leven staan
 • Een kwartiermaker richt zich op energie en stuurt op energie
 • Een kwartiermaker is een optimist en kent een positieve instelling
 • Een kwartiermaker is aanstekelijk enthousiast
 • Een kwartiermaker beweegt zich makkelijk in een dynamische omgeving
 • “Een kwartiermaker is als een surfer op de golven van de oceaan”
 • Een kwartiermaker stuurt mensen aan zonder formele bevoegdheid
eigenschappen kwartiermaker

Welk typen kwartiermakers zijn er?

Welk typen kwartiermakers zijn er?

Binnen de kwartiermakersopdrachten zijn er enkele specifieke soorten te onderscheiden. Deze soorten vragen ook om een ander type kwartiermaker. Belangrijk onderscheid is:

 • Moet het nieuwe organisatieonderdeel binnen de bestaande organisatie worden opgezet? Of kan het ook buiten de bestaande (een geheel nieuwe organisatie/rechtsvorm) of een samenwerkingsverband of iets dergelijks zijn?
 • Moet er ook een inhoudelijke visie worden ontwikkeld c.q. neergezet? Of gaat het voornamelijk om mensen samen tot een doel en samenwerking te bewegen en ligt de nadruk op procesbegeleiding?

Op basis van deze elementen zijn er vier typen kwartiermakersopdrachten. Deze opdrachten vragen ieder om hun eigen type kwartiermaker. In de infographic hiernaast is op de horizontale as een onderscheid gemaakt tussen de opdrachten die binnen c.q. buiten de bestaande organisaties kunnen worden uitgevoerd. Op de verticale as is het onderscheid tussen (grotendeels) inhoud- versus proces-georiënteerde opdrachten.

Lees hier meer over type kwartiermakers

Meer informatie

Meer informatie

handboek kwartiermaken

Handboek Kwartiermaken

Een theoretisch kader van het vak kwartiermaken.

opleiding kwartiermaken

Opleiding tot Kwartiermaken

De opleiding voor de professionele kwartiermaker.

linkedin

Sluit je aan

Sluit je gratis aan bij onze LinkedIn community.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten, nieuws of ontwikkelingen via onze LinkedIn groep of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Altijd het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten, nieuws of ontwikkelingen via onze LinkedIn groep of meld je aan voor onze nieuwsbrief.