Verschil kwartiermaken

Wat is het verschil tussen een kwartiermaker en projectmanager? Zijn die verschillende termen niet nodeloos ingewikkeld?

Het verwarren van kwartiermaken en projectmanagement kan in de praktijk desastreuze gevolgen hebben. Dit komt door de specifieke eigenschappen van een kwartiermakersklus, die een andere aanpak noodzakelijk maken.

Aanpak van de projectmanager

Een projectmanager werkt over het algemeen vanuit een organisatie waarin al een bepaald kader voor het project is opgezet. Er is een duidelijke opdracht of taak en een beoogd resultaat. Ook zijn er duidelijke richtlijnen voor personeel, financiën en planning (alhoewel hier natuurlijk altijd enigszins vanaf kan worden geweken in de uitvoering). Er is al een locatie voor de werkzaamheden, voorzieningen om gebruik van te maken en een ondersteunende staf (secretariaat, administratie, personeelszaken). Dankzij deze omstandigheden werkt het bij projectmanagement over het algemeen goed om vooraf een plan van aanpak te maken en dit te volgen. Project managers hebben vaak een specifieke structuur of methode die zij gebruiken en die over het algemeen het project succesvol maakt.

Aanpak van de kwartiermaker

Kwartiermakers werken in situaties met veel meer onzekerheid en onduidelijkheid dan projectmanagers. De noodzakelijke kaders voor projectmanagement missen nog en worden juist in deze fase opgesteld. De context van het project kan nog veel veranderen, waardoor kwartiermaken een dynamisch proces is. Daarom verschilt de aanpak van de kwartiermaker van die van de project manager. Er moet meer worden ingespeeld om nieuwe ontwikkelingen. Kwartiermaken is in die zin te vergelijken met een backpacker die zonder planning op reis gaat en ‘wel ziet waar het schip strandt’, terwijl een projectmanager de vakantieganger is die een all-inclusive boekt en van tevoren bestemming en activiteiten duidelijk heeft. Elke ontwikkeling kan dus een wending in het kwartiermakersproject vergen. Hierdoor is de relatie met de opdrachtgever veel belangrijker dan in project management en moeten kwartiermakers continue de verschillende opties kunnen afwegen. Omdat kwartiermakers niet werken vanuit een officiële hiërarchische positie in de organisatie, moeten zij goed contact met de verschillende betrokkenen hebben en gebruik maken van inspirerend leiderschap.

Belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen met projectmanagement zijn:

  • Meer onzekerheid
  • Meer flexibiliteit nodig
  • De relatie met opdrachtgever en andere betrokkenen is belangrijker.
  • Inspirerend leiderschap in plaats van een hiërarchische positie.

 Meer weten?

Nanja Flikweert heeft in haar masteronderzoek specifieke aspecten van deze twee vakgebieden naast elkaar gezet.  Meer informatie over het verschil tussen projectmanagement en kwartiermaken vind je hier.