Het doel van het Kwartiermakersgilde is onder andere bij te dragen aan de kwaliteit en professionaliteit van kwartiermakers. Een van de instrumenten is het gecertificeerd kwartiermakerschap. Zo’n certificaat betekent dat deze kwartiermaker:

  • kennis heeft van het vak van kwartiermaken;
  • ervaring heeft met kwartiermakersopdrachten;
  • academisch werk- en denkniveau;
  • voldoende heeft deelgenomen aan de intervisie bijeenkomsten met inbreng van een eigen opdracht en daarmee actief werkt aan zijn/haar kwaliteit als kwartiermaker;
  • zich akkoord verklaart met de gedragsregels* van het Kwartiermakersgilde;
  • lid is van het Kwartiermakersgilde.

Belangrijke onderdelen van de voorwaarden zijn de intervisie en de gedragscode.

Intervisie

Intervisie kan je helpen bij het verder ontwikkelen en op peil houden van kwartiermakersvaardigheden.
Begin 2015 is een start gemaakt met de eersteĀ intervisie groep binnen het Kwartiermakersgilde.

De intervisie vindt plaats in kleine groepen (circa 8 tot 10 personen). De leden van de intervisie organiseren de intervisiebijeenkomsten onderling en is er roulerend voorzitterschap. Meestal vinden de intervisiebijeenkomsten plaats op locatie bij een van de deelnemers. Er zijn aan de intervisie geen kosten verbonden.
Gemiddeld komt een intervisiegroep 5 maal per jaar bijeen (iedere twee maanden uitgezonderd de zomermaanden). telkens brengen een of twee leden een eigen casus in voor bespreking in de groep.

Indien je interesse hebt, meld je aan via info@kwartiermakersgilde.nl

Gedragscode

De gedragscode is bedoelt om de kwaliteit van de kwartiermaker te waarborgen. Daarom is de gedragscodeĀ gebaseerd op de volgende pijlers:

  1. Kwaliteit
  2. Betrouwbaarheid en integriteit
  3. Toetsing
  4. Klachtenprocedure

Klik hier voor deĀ gedragscode.