π€πšπ§π πžπ©πšπ¬π­πž 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩𝐬𝐨𝐩π₯𝐞𝐒𝐝𝐒𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐭𝐒𝐞𝐫𝐦𝐚𝐀𝐞𝐫

π€πšπ§π πžπ©πšπ¬π­πž 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩𝐬𝐨𝐩π₯𝐞𝐒𝐝𝐒𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐭𝐒𝐞𝐫𝐦𝐚𝐀𝐞𝐫

De afgelopen jaren was de groepsopleiding tot kwartiermaker voornamelijk online. In overleg met de deelnemers van de eerste groepsopleiding 2024 is besloten om over te gaan op fysieke bijeenkomsten. We zullen drie maal een dagdeel bijeenkomen om de opleiding, vragen...
In memoriam Gert-Jan Cornel

In memoriam Gert-Jan Cornel

Diep bedroefd en met grote verslagenheid maken we kenbaar dat mede Kwartiermakersgilde oprichter en kwartiermaker in hart en nieren, Gert-Jan Cornel op maandag 11 januari 2022 op 62-jarige leeftijd is overleden. Met Gert-Jan gaat een graag geziene man met een...