symposium de kracht van kwartiermaken

Op 2 november 2017 organiseerden we een symposium over ‘de kracht van kwartiermaken’. Dit symposium vond plaats op een heel bijzondere locatie: Kamp Soesterberg.

Meer over deze bijeenkomst lees je hieronder.

Fieldlab Smartbase

Het symposium organiseerden we in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Het werd gehouden in een recent ontwikkelde legertent van het Fieldlab Smartbase.

Centraal stond de vraag:

‘Hoe kun je met een kwartiermakers-aanpak nieuwe en innovatieve projecten tot een succes maken?’

Verschillende kwartiermakers vertelden over hun ervaringen en struikelblokken.

Julia Schmidt hield een presentatie naar aanleiding van haar onderzoek ‘de psychologische vaardigheden van een kwartiermaker’.

Waarom Fieldlab Smartbase?

Het “Fieldlab Smartbase” is het resultaat van een kwartiermakersopdracht binnen Defensie om een innovatieve manier van samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven te realiseren. Het doel was om een kamp te realiseren wat kwartiermakers  sneller, goedkoper en zuiniger tijdens een missie kunnen opzetten.

Meer informatie

Dit fieldlab smartbase vormde een kwartiermakersomgeving waar je het echte kwartiermakersgevoel krijgt.

Een impressie van de dag

Sprekers

Luitenant kolonel van loon

Luitenant Kolonel van Loon

Van Loon was binnen Defensie als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van het Fieldlab Smartbase. Op een innovatieve manier vond een samenwerking plaats tussen Defensie en het bedrijfsleven. Doel van het project was dat kwartiermakers sneller, goedkoper en zuiniger een kamp tijdens een missie opzetten. De presentatie van Van Loon ging over tegenslagen en op welke wijze hij van dit project een succes heeft gemaakt.

Meer informatie:

Opening fieldlab smartbase
Fieldlab smartbase: ondernemen op een kaal veld

sonja van meerbeek

Sonja van Meerbeek

Sonja is co-founder en directeur van Ideas from Europe, een publiek privaat initiatief met als doel om innovaties die bijdragen aan het oplossen van global challenges (Sustainable Development Goals) op te schalen. Veel oplossingen zijn er al. Het doel van Ideas from Europe is om gezamenlijke ontwikkeling van innovaties met alle belanghebbenden te faciliteren. Sonja sprak over haar uitdagingen en successen als kwartiermaker.

Website Sonja:

https://www.ideasfrom.eu/

 

Majoor Rijnsburger

Majoor Rijnsburger

De term kwartiermaken komt oorspronkelijk uit het leger. Kwartiermakers worden als eerste naar een nieuwe locatie gestuurd om de voorbereidingen te treffen, zoals in Afghanistan of Mali. Majoor Rijnsburger is een kwartiermaker van Defensie en tevens was hij actief na de orkaan op Sint Maarten. Hij heeft ons aan de hand van een praktijkvoorbeeld ingewijd in de wijze waarop een kwartiermaker in militaire zin zijn werk uitvoert en hoe er met uitdagingen wordt omgegaan.

Cees Neuvel

Cees Neuvel

Cees is al jaren werkzaam in de zorgsector en heeft vele kwartiermakersopdrachten uitgevoerd. Hij weet uit ervaring dat voor succesvolle kwartiermakersopdrachten de kennis en vaardigheden van kwartiermakers belangrijk zijn. Er zijn methoden en werkwijzen die kunnen helpen problemen op te lossen of onnodige problemen te voorkomen. Aan de hand van enkele casussen, methoden en werkwijzen van het kwartiermaken nam Cees de deelnemers mee en daagde hen uit om hiermee aan de slag te gaan.

Presentaties

Wil je meer weten over wat de onderwerpen van de sprekers? Bekijk hier hun presentaties.

Meer over Kwartiermakersgilde

handboek kwartiermaken

Handboek Kwartiermaken

Een theoretisch kader van het vak kwartiermaken.

opleiding kwartiermaken

Opleiding tot Kwartiermaken

De opleiding voor de professionele kwartiermaker.

linkedin

Sluit je aan

Sluit je gratis aan bij onze LinkedIn community.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.