Blog

Kenmerken in functieprofielen voor een kwartiermaker

De beste manier om een functieprofiel op te maken, is om een beeld te schetsen aan de hand van karaktereigenschappen. Deze eigenschappen geven je een beter (levendiger) beeld van een kwartiermaker dan een functieprofiel.

De slimme inzet van kwartiermakers is juist nu van groot belang

De slimme inzet van kwartiermakers is juist in deze bijzondere tijden van groot belang. Kwartiermakers geven richting, brengen vernieuwingen op gang en leggen verbindingen.

Van weerstand naar verandering? Ga naar de plek der moeite

De plek der moeite. Een belangrijke plek tijdens een veranderproces. Een plek waar je weerstanden ombuigt naar vooruitgang. Een plek die voor kwartiermakers belangrijk is om te kennen.