Symposium: De kracht van kwartiermaken

Dit vond plaats op 2 november 2017 op Kamp Soesterberg.

Voor een impressie, klik hier.

Of download de video hier: Symposium film

De kracht van kwartiermaken
Hoe kun je met een kwartiermakers-aanpak nieuwe en innovatieve projecten tot een succes maken? Het Kwartiermakersgilde organiseerde samen met het Ministerie van Defensie een symposium hierover. Voor de presentatie zie hier:

 

1 Janssen symposium 2 november 2017

2 Schmidt Presentatie KMG

3 Rijnsburger Kwartiermaken & RSOM 2

4 Van Loon CD&E tbv kwartiermakersgilde presentatie

5 Van Meerbeek Kwartiermaken

Sprekers

Luitenant Kolonel van Loon (Defensie)

Van Loon was binnen Defensie als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van het Fieldlab Smartbase. Daarbij is er gekozen voor een innovatieve manier van samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is om een kamp dat kwartiermakers voor een missie moeten opzetten sneller, goedkoper en zuiniger te realiseren.

Van Loon zal vertellen waar hij tegenaan is gelopen en op welke wijze hij hier een succes van heeft gemaakt. Voor meer informatie: www.defensie.nl/onderwerpen/innovatie/fieldlab-smart-base.

Kijk ook op https://www.smartindustry.nl/fieldlab-smart-base-geopend-op-13-juni/ of https://www.nom.nl/fieldlab-smart-base-ondernemen-op-kaal-veld/

 

Sonja van Meerbeek (Ideas from Europe)

Sonja is co-founder en directeur van Ideas from Europe, een publiek privaat initiatief met als doel om innovaties die bijdragen aan het oplossen van global challenges (Sustainable Development Goals) op te schalen.

Veel oplossingen zijn er al. Toch blijkt de implementatie en opschaling hiervan hardnekkig. Het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen kunnen we ook niet aan een enkele innovator overlaten. Hiervoor zijn overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan zet.

Het doel van de Ideas from Europe is om gezamenlijke ontwikkeling van deze innovaties met alle belanghebbenden te faciliteren.

Sonja zal vertellen waar zij als kwartiermaker tegenaan loopt en natuurlijk ook enkele successen delen.

Ideas from Europe: ideasfrom.eu 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/sonjavanmeerbeek/

Cees Neuvel (Rivierduinen) 

Cees is al vele jaren werkzaam in de zorgsector en heeft vele kwartiermakersopdrachten uitgevoerd. Ook is hij al een hele tijd actief binnen het kwartiermakersgilde. Daardoor weet hij als geen ander dat voor succesvolle kwartiermakersopdrachten de kennis en vaardigheden van kwartiermakers belangrijk zijn, maar er zijn ook methoden en werkwijzen die je kunnen helpen problemen op te lossen of onnodige problemen te voorkomen.

Cees zal de deelnemers, aan de hand van enkele casussen methoden en werkwijzen van het kwartiermaken, uitdagen hiermee aan de slag te gaan.

Majoor Rijnsburger (Defensie)

De term kwartiermaken komt oorspronkelijk uit het leger. Kwartiermakers worden als eerste naar een nieuwe locatie gestuurd om de voorbereidingen te treffen, zoals in Afghanistan of Mali. Majoor Rijnsburgers, een kwartiermaker van Defensie en tevens recentelijk actief na de orkaan op Sint Maarten, zal aan de hand van een praktijkvoorbeeld, ons inwijden in de wijze waarop een kwartiermaker in militaire zin zijn werk uitvoert en hoe met uitdagingen worden omgegaan.

Waarom bij het Fieldlab Smartbase?
Het “Fieldlab Smartbase” is het resultaat van een kwartiermakersopdracht binnen Defensie om een innovatieve manier van samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven te realiseren. Het doel is om een kamp dat kwartiermakers voor een missie moeten opzetten sneller, goedkoper en zuiniger te realiseren. Voor meer informatie zie
https://www.defensie.nl/onderwerpen/innovatie/fieldlab-smart-base.
Dit vormt een kwartiermakersomgeving waar je echte kwartiermakersgevoel krijgt.