intervisie voor en door kwartiermakers

Wil jij deel uitmaken van een groep kwartiermakers waarin je in vertrouwen vraagstukken met elkaar bespreekt, elkaar inspireert en kennis deelt? Meld je aan voor onze intervisiesessie voor groepen van 8 tot 12 ervaren en minder ervaren kwartiermakers. 

Intervisie is de ideale manier om met elkaar uitdagingen en praktijkcasussen te bespreken. Met elkaar vanuit meerdere perspectieven kijken naar de situatie en mogelijkheden verkennen. Lees hieronder verder wat intervisie inhoudt. Of meld je direct aan.

intervisie

Intervisiegroepen

Begin 2015 is een start gemaakt met de eerste intervisiegroep binnen het Kwartiermakersgilde. De intervisie vindt plaats in kleine groepen (8 tot 12 personen). De groepen bestaan uit ervaren en minder ervaren kwartiermakers met als doel om maximaal van elkaar te leren.

Soms loop je tegen vraagstukken aan waar je geen antwoord op hebt. Dan is het prettig om met gelijkgestemden hierover van gedachten te wisselen en ervaringen van anderen te horen. Zo doe je in een intervisiesessie verschillende perspectieven op.

Groepsleden organiseren de intervisiebijeenkomsten onderling, meestal op locatie bij een van de deelnemers. Het voorzitterschap rouleert. Gemiddeld komt een intervisiegroep 5 maal per jaar (iedere twee maanden uitgezonderd de zomermaanden). 

Wat houdt Intervisie in?

Kennis

De kwartiermaker heeft kennis over en van het vak van kwartiermaken. Door deel te nemen aan intervisie werkt de kwartiermaker aan verbetering van zijn professie en draagt daarmee bij aan het op peil houden van zijn kennis en ervaring met kwartiermaken.

Ervaring

De kwartiermaker heeft (enige) ervaring opgedaan in de uitvoering van kwartiermakersopdrachten. Deze kennis kan gebruikt worden om andere kwartiermakers te helpen en te adviseren. Tegelijkertijd zullen ook anderen hun ervaring gebruiken om de kwartiermaker bij lastige situaties en dilemma’s te adviseren.

Deelname intervisiegroepen

De kwartiermaker is bereid deel te nemen aan (vrijwel) alle intervisiebijeenkomsten en wil daarin ook een eigen casus inbrengen en actief meewerken aan de verhoging van de kwaliteit als kwartiermaker van zichzelf en anderen.

Akkoord vertrouwelijkheid

Een kwartiermaker stemt in met vertrouwelijkheid van de gesprekken: iedereen krijgt de mogelijkheid om vrij spreken tijdens de intervisie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een open sfeer en daarmee effectieve intervisie bijeenkomsten.

Extern effect

Deelname aan intervisie doet de kwartiermaker vooral om zichzelf verder te ontwikkelen en bekwamen in het vak van kwartiermaken. Echter, door deelname aan intervisie geeft de kwartiermaker richting de eigen organisatie en/of opdrachtgevers te werken aan de eigen permanente professionalisering.

kwartiermakersgilde

inhoud intervisie

Eén of twee leden van de groep brengen een eigen casus in ter bespreking. Wij hanteren het CREA-model om de casus zo volledig mogelijk uit te werken en maximaal van elkaar te leren. Het CREA model staat voor Collectieve Reflectie & Eigen Actie. Bekijk hier de presentatie over onze werkwijze van de intervisiebijeenkomsten: Presentatie werkwijze intervisie

certificering

Deelname aan de opleiding is een vereiste om een gecertificeerd kwartiermaker te worden. Lees hier meer over gecertificeerd kwartiermakerschap.

Meer informatie

handboek kwartiermaken

Handboek Kwartiermaken

Een theoretisch kader van het vak kwartiermaken.

opleiding kwartiermaken

Opleiding tot Kwartiermaken

De opleiding voor de professionele kwartiermaker.

linkedin

Sluit je aan

Sluit je gratis aan bij onze LinkedIn community.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten, nieuws of ontwikkelingen via onze LinkedIn groep of meld je aan voor onze nieuwsbrief.