Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

Aangepaste groepsopleiding tot kwartiermaker – start 6 september 2024

Geschreven door Cindy Smolders

De afgelopen jaren was de groepsopleiding tot kwartiermaker voornamelijk online. In overleg met de deelnemers van de eerste groepsopleiding 2024 is besloten om over te gaan op fysieke bijeenkomsten. We zullen drie maal een dagdeel bijeenkomen om de opleiding, vragen en opdrachten te bespreken. Dit biedt een betere mogelijkheid tot discussie, interactie en intervisie. De bijeenkomsten vinden plaats in Leiden.

De data van de groepsbijeenkomsten zijn:

–             Online kennismaking op vrijdag 6 september om 15.00 uur (1 uur).

–             1e bijeenkomst: vrijdag 27 september van 13.30 uur tot 16.30 uur (3 uur).

–             2e bijeenkomst: vrijdag 18 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur (3 uur).

–             Masterclass ‘Hoe blijf je op koers’: vrijdag 25 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur (4 uur).

–             Inleveren eindrapport/plan van aanpak: op 15 november.

–             3e en afsluitende bijeenkomst: vrijdag 22 november van 13.30 uur tot 16.30 uur (3 uur) en afsluitende borrel.

Bij de groepsopleiding krijg je:

– Een jaar lang toegang tot onze online opleiding

– 7 modules, werkboeken en tests

– Online video lessen (32)

– Toegang online masterclass

– Toegang tot één fysieke masterclass (‘Hoe blijf je op koers’ – vrijdag 25 oktober 2024)

– In eigen tempo volgen opleiding

– Afsluitende beoordeling en persoonlijk advies

– Certificaat

Mocht je willen aanhaken meld je dan aan via onze website www.kwartiermakersgilde.nl of stuur een e-mail aan info@kwartiermakersgilde.nl.

0 reacties