Wat is kwartiermaken?

 

De term kwartiermaker is een veelgebruikte term in de Nederlandse publieke sector en in de bouw. Een kwartiermaker kan gedefinieerd worden als een professionele manager die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en organisatie van het beginstadium van iets geheel nieuws waarvoor nog niets is geregeld. Hij of zij werkt voor een organisatie of opdrachtgever. De kwartiermaker brengt verschillende partijen bij elkaar, maakt een plan van aanpak en zorgt ervoor dat resultaten worden geborgd. De werkzaamheden van een kwartiermaker overlappen met verandermanagement en projectmanagement, al zijn er wel belangrijke verschillen.

WANNEER IS ER SPRAKE VAN KWARTIERMAKEN?

Lees hier over het verschil tussen kwartiermaken en projectmanagement.

Kwartiermaken is van toepassing bij projecten waar, naar aanleiding van een wens, idee of behoefte een geheel nieuwe organisatie of structuur moet worden opgezet. Na afronding van de opdracht van kwartiermaken kan een projectmanager het project overnemen. Dan is de kwartiermakersfase afgerond.

Het is een fase waarin veel kaders zoals het exacte doel, organisatorische, personele en financiële kaders en planning nog niet of beperkt zijn vastgesteld. Randvoorwaarden voor regulier projectmanagement zijn dus niet aanwezig. Die periode kenmerkt zich door veel onzekerheden, veel dynamiek en weinig houvast. Het is daardoor een spannende en uitdagende fase, maar ook een onzekere en kwetsbare fase. Dit vergt een specifieke aanpak, houding en gedrag om in deze fase sturing te geven en tot een succesvol resultaat te komen.

KENMERKEN KWARTIERMAKERSOPDRACHT

minder kaders

Minder kaders

meer onzekerheden

Meer onzekerheden

Meer vrijheidsgraden

Werken onder grote tijdsdruk

Grote impact op organisatie

Fasen kwartiermakersopdracht

Het proces van kwartiermaken bestaat uit grofweg twee fasen die gelijktijdig doorlopen worden:

  • voorbereiding van het project en
  • implementatie van het project.

De voorbereidingsfase is vooral vroeg in het project belangrijk. Het belang van de implementatiefase neemt toe naarmate het project vordert. In beide fasen neemt de kwartiermaker een andere rol in: in de voorbereidingsfase de rol van adviseur en in de implementatiefase de rol van interim-manager. Allebei de fasen hebben tevens hun eigen kernactiviteiten en producten. Kwartiermaken vindt plaats voordat regulier projectmanagement mogelijk is.

Overzicht kwartiermakersfasen

Meer over Kwartiermakersgilde

handboek kwartiermaken

Handboek Kwartiermaken

Een theoretisch kader van het vak kwartiermaken.

opleiding kwartiermaken

Opleiding tot Kwartiermaken

De opleiding voor de professionele kwartiermaker.

linkedin

Sluit je aan

Sluit je gratis aan bij onze LinkedIn community.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.