Wat is kwartiermaken

module 6

Kwartiermaken

Een kwartiermakersopdracht betekent samenwerking
bij tegengestelde belangen en met een onmogelijke opdracht

Kwartiermaken is van toepassing bij projecten waar, naar aanleiding van een wens, idee of behoefte een geheel nieuwe organisatie of structuur moet worden opgezet.

 Kwartiermaken

Kenmerken

 

 

Over kwartiermaken

Wanneer spreken we over kwartiermaken?

Kwartiermaken is van toepassing bij projecten waar, naar aanleiding van een wens, idee of behoefte een geheel nieuwe organisatie of structuur moet worden opgezet. Aan het einde van de kwartiermakersopdracht kan het overgedragen worden aan een projectmanager. Dan is de kwartiermakersfase afgerond.

In de kwartiermakersfase zijn veel kaders zoals het exacte doel, organisatorische, personele en financiële kaders en planning nog niet of beperkt vastgesteld. Randvoorwaarden voor regulier projectmanagement zijn dus niet aanwezig. Die periode kenmerkt zich door veel onzekerheden, veel dynamiek en weinig houvast. Het is daardoor een spannende en uitdagende fase, maar ook een onzekere en kwetsbare fase. Dit vergt een specifieke aanpak, houding en gedrag om in deze fase sturing te geven en tot een succesvol resultaat te komen.

Twee fasen

Kwartiermakersopdracht

Het proces van kwartiermaken bestaat grofweg uit twee fasen die gelijktijdig doorlopen worden:

  • voorbereiding van het project (begin traject) en
  • implementatie van het project (belang neemt toe gedurende de opdracht)

In beide fasen neemt de kwartiermaker een andere rol in: in de voorbereidingsfase de rol van adviseur en in de implementatiefase de rol van interim-manager. Allebei de fasen hebben tevens hun eigen kernactiviteiten en producten. 

Diensten

Meer voor kwartiermakers

01

Opleiding, intervisie en masterclasses

Kennisdelen over het vak kwartiermaken in verschillende varianten.

02

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar het vak kwartiermaken.

03

Netwerk

Sluit je aan bij ons netwerk of kom naar onze netwerkbijeenkomsten.

Op de hoogte blijven

Schrijf je in en ontvang updates over kwartiermaken