Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

Kwartiermaken in de praktijk

Onderzoek Jordy Lievers

Jordy Lievers heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kwartiermaken in de praktijk. In dit onderzoek vulden 95 Nederlandse kwartiermakers een vragenlijst in waarmee onderzocht werd hoe zij hun werk en persoonlijke vaardigheden ervaren.

Resultaten

Het bleek dat het aanbevolen is voor kwartiermakers om meerdere jaren ervaring te hebben in de publieke sector. Oudere kwartiermakers zijn vaker zelfstandig professional. Ook werd gevonden dat kwartiermakers vaak kiezen voor inspirerend leiderschap, consultatie en rationele argumenten om anderen te beïnvloeden. In persoonlijke interviews met zes kwartiermakers werd een beter beeld verkregen van hoe kwartiermakers werken. Kwartiermakers bleken hun opdrachten voornamelijk via hun persoonlijke netwerk te krijgen en gebruiken dit netwerk ook voor informatie. Belangrijke competenties voor kwartiermakers die deelnemers noemden zijn enerzijds ervaring in de publieke sector en anderzijds het hebben van goede sociale vaardigheden (mensen kunnen verbinden en goed kunnen communiceren). Voor kwartiermakers bleek ervaring belangrijker dan opleiding, geslacht en leeftijd.

Meer informatie?


Download scriptie


Presentatie onderzoek