Onderzoek scriptie

Onderzoek

Julia Schmidt heeft in 2017 onderzocht over welke psychologische vaardigheden een kwartiermaker moet beschikken om om te gaan met de hoge mate van ambiguïteit in het werk. Ook heeft zij gekeken naar de relevantie van het trainen van copingstijl (hoe men omgaat met stress) en psychological capital (positieve psychologische mindset) om de tolerantie voor ambiguïteit te vergroten. 62 kwartiermakers vulden een vragenlijst in waarmee hun persoonlijkheidstrekken, copingstijlen, psychological capital en ambiguïteitstolerantie werd gemeten.

Resultaten

Kwartiermakers blijken hoge ambiguïteitstolerantie en psychological capital te hebben. Qua persoonlijkheid zijn kwartiermakers over het algemeen extravert, eerlijk en emotioneel stabiel en staan zij open voor nieuwe ervaringen. Kwartiermakers hebben een actieve copingstijl. Vanwege de relatie tussen psychological capital, active coping, verscheidene persoonlijkheidstrekken en ambiguïteitstolerantie adviseert Schmidt in haar eindconclusie om een actieve copingstijl en psychological capital te trainen en daarmee de tolerantie voor ambiguïteit te verhogen.

Verder lezen?

Zowel de samenvatting als de masterthesis van Julia Smidt kun je downloaden.