De Eigenschappen Van Een Succesvolle Kwartiermaker

succesvolle kwartiermakers

Geschreven door Julia Schmidt

Samenvatting masterthesis

In 2017 heeft Occupational Health Psychology masterstudente Julia Schmidt tijdens haar stage bij het kwartiermakergilde onderzoek gedaan naar de (karakter)eigenschappen en psychologische vaardigheden die kwartiermakers bezitten.

Julia heeft onderzocht wat de relatie is tussen de volgende vier psychologische concepten:

  1. Psychologisch kapitaal,
  2. Coping stijl
  3. Persoonlijkheidskenmerken
  4. Ambiguititeitstolerantie.

Ad.1. Psychologisch kapitaal is de verzameling van vier (optimisme, hoop, veerkracht, zelf-effectiviteit*) positieve menselijke eigenschappen die meetbaar en ontwikkelbaar zijn en daarnaast impact op presteren hebben.

Ad.2. Coping stijl is de manier waarop je met problemen en stress omgaat. Deze stijlen worden verdeeld onder:

  • aanpakgerichte coping stijlen
  • vermijdende coping stijlen.

Ad.3. Persoonlijkheidskenmerken zijn zo goed als vastliggende karakteristieken bijvoorbeeld of iemand extravert of introvert is.

Ad.4.Ambiguititeitstolerantie is de mate waarin je om kunt gaan met complexe, onzekere en ambigue situaties. Ambigue betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn waarvan er niet één de beste is.

Voor haar masterthesis heeft Julia gekeken naar de relaties tussen de bovenstaande concepten om te onderzoeken of kwartiermakers in theorie bepaalde eigenschappen kunnen trainen en beter om kunnen gaan met ambigue situaties.

In het uiteindelijke resultaat beschrijft Julia dat het trainen van psychologisch kapitaal en het actief aanpakken van problemen het omgaan met ambigue situaties verbeterd. 

*

1. Optimisme – is het besef van de bijdrage die je levert en daardoor het vertrouwen dat je altijd een (soms bescheiden) positieve verandering kunt bereiken.

2. Hoop – is de vaardigheid om te zien waar je naartoe wilt én mogelijke wegen om daar te komen, zodat je ook bij obstakels door kunt gaan.

3. Veerkracht – is je vermogen om bij tegenslag weer op te staan.

4. Zelf-effectiviteit – is het zelfvertrouwen dat je een bepaalde taak goed kunt uitvoeren, bijvoorbeeld omdat je bepaalde vaardigheden hebt of steun hebt van ander

Verder lezen?

De resultaten van haar onderzoek vind je hier.

0 reacties