Ontdek onze vakopleiding tot Kwartiermaken en start in september!

Kennissessie: introductie in kwartiermaken | 16 oktober 2024

0,00

Wie is een kwartiermaker? Wat is kwartiermaken? En waarom kwartiermaken? In deze introductie op kwartiermaken geeft Huub Janssen antwoord op deze vragen.

Datum: woensdag 16 oktober 2024
Tijd: 12.00-12.45 uur
Locatie: online
Prijs: gratis

Wie is Huub Janssen?

Huub Janssen – oprichter van het Kwartiermakersgilde. Hij pakt al ongeveer 20 jaar met plezier uitdagende kwartiermakersopdrachten aan en werkt sinds 2007 als zelfstandige. In 2011 richtte hij het Kwartiermakersgilde op om zo contacten te leggen met mede-kwartiermakers en het vak kwartiermaken verder uit te diepen. Parallel daaraan is Huub bezig met het uitvoeren van kwartiermakersopdrachten in allerlei domeinen. Van een vastgoed coöperatie in het onderwijs tot het instituut van de Kinderombudsman en het inrichten van toezicht op cybersecurity bij Agentschap Telecom. Hierdoor koppelt hij telkens de theorie aan de praktijk.

Sinds eind 2020 werkt Huub als kwartiermaker bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Hier is hij verantwoordelijke voor het inrichten van het toezicht op AI. In dat kader is hij ook de voorzitter van de Nederlandse werkgroep van alle toezichthouders op AI en de voorzitter van de Europese werkgroep van toezichthouders op AI.

Waarom kwartiermaken?

Huub heeft ruim 15 jaar bij overheidsorganisaties gewerkt: “Daarin kwam ik vaak uitdagingen tegen waarbij er soms adviseurs werden ingehuurd en je vervolgens enkel eindigde met rapporten maar er feitelijk niets gebeurd was. Of er werden interimmanagers ingehuurd, die alleen maar vroegen wat ze precies moesten doen, maar verder weinig deden. Uiteindelijk moest je dan toch vaak zelf zorgen voor een goede omslag van adviezen richting uitvoering. Juist bij kwartiermakersopdrachten die lopen vervul je gelijktijdig deze twee rollen. Dat maakt het een bijzonder vak. Je vervult tegelijkertijd de rol van adviseur (voorstellen opstellen, zorgen voor draagvlak, zorgen voor besluitvorming) en manager (acties in gang zeten, keuzes maken, beginnen met uitvoering terwijl veel nog onduidelijk is).

Op deze manier is Huub  het kwartiermaken ingerold. “Na dit een aantal keren bij de Overheid te hebben gedaan, vond ik het zo leuk en voelde het zo goed dat ik mijn baan heb opgezegd en doe ik sinds 2007 uitsluitend nog maar kwartiermakersopdrachten. Er is geen mooier vak; het is altijd nieuw, je mag nieuwe dingen opzetten en inrichten, je voegt daadwerkelijk iets toe aan organisaties en je wordt altijd uitgedaagd. Creatief, inspirerend, uitdagend, wie wil dat nou niet!”

De oprichting van het Kwartiermakersgilde en zijn rol

Nadat Huub voor zichzelf is begonnen, kwam hij vaker in contact met andere kwartiermakers. Echter, werkten die allemaal alleen. Er was geen samenwerking en er werd niet van elkaar geleerd. Een gemiste kans, en dé aanleiding voor Huub om met het Kwartiermakersgilde te starten. De kern van het gilde is om kwartiermakers te verbinden en de inhoud van het vak te verdiepen en te professionaliseren. Huub heeft dat destijds met Gert-Jan Cornel opgestart en in al die jaren steeds verder uitgebouwd tot wat het nu is. In die tussentijd hebben vele kwartiermakers vrijwillig meegewerkt aan dit succes.

Huub probeert kwartiermakers altijd de ruimte te geven om binnen het construct van het gilde ook hun eigen invulling te geven. Uiteindelijk is Huub eindverantwoordelijk voor het geheel.

Sinds de oprichting van het gilde in 2011 heeft het gilde, door de wetenschappelijke onderzoeken, symposia en netwerkbijeenkomsten, veel inzichten opgeleverd voor het vak kwartiermaken. Mede op basis hiervan heeft Huub in 2014 ‘het Handboek Kwartiermaken’ geschreven. Daarna volgde het opzetten van de vakopleiding tot Kwartiermaken, de eerste opleiding voor dit vakgebied.

Het vak van kwartiermaken is én blijft een grote passie van Huub.