Wie zijn wij?

huub janssen

Huub Janssen

Al vele jaren ben ik bezig met kwartiermakersopdrachten; eerst als ambtenaar en sinds 2007 als zelfstandige. De sector waarbinnen ik de kwartiermakersopdracht uitvoer, is voor mij niet relevant. Zo heb ik de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het oprichten van een vastgoed coöperatie, het opzetten van een opleiding  aan een hogeschool, het inrichten van een kenniscentrum, het instituut van de Kinderombudsman, een innovatieve regeling voor onderzoek naar cyber security, een landelijke standaard voor inloggen (authenticatie en autorisatie; ‘opvolger DigiD’), een fusie tussen stichtingen e.d.
Parallel daaraan heb ik in 2012 het Kwartiermakersgilde opgericht om kwartiermakers met elkaar te verbinden en bij te dragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding m.b.t. het vak van kwartiermakers. In dat kader begeleid ik masterstudenten van de Universiteit van Leiden en heb ik het ‘Handboek Kwartiermaken’ geschreven.

Naam:                 Huub Janssen, Algemeen directeur
Mailadres:           Janssen@kwartiermakersgilde.nl
Telefoonnummer: 06-29044045
Website:              www.huubjanssen.org

Gert-Jan Cornel

Gert-Jan Cornel

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het bevorderen van publiek-private samenwerking gericht op innovatie van producten en diensten op uiteenlopende terreinen zoals life sciences en gezondheid, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, veiligheid, infrastructuur, ICT en logistiek. Ik heb gewerkt voor zowel gemeentelijke- en provinciale overheden als ministeries en ZBO’s. Mijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen en organisaties, het coachen van (maatschappelijke) ondernemers en management van grote en complexe projecten en programma’s. Daarbij zijn mijn communicatieve en inspirerende vaardigheden en organiserend vermogen en grote netwerk van belang.

Naam:                Gert-Jan Cornel, Programma directeur
Mailadres:           gertjancornel@gmail.com
Telefoonnummer: 06-19015386
Website:              www.strategischekennis.nl

 

Jeanet Walraven

Jeanet Walraven

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in sales, marketing en consultancy. In die 25 jaar heb ik gewerkt in diverse organisaties. Van startups tot aan corporate organisaties en voor en bij overheden. Mijn grootste interesse gaat uit naar het verkennen van nieuwe wegen, het vermarkten en in de praktijk brengen van innovatie. Mijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen en organisaties, vernieuwingen op gang brengen en doorgaan waar anderen stoppen. Daarbij zijn mijn communicatieve, marktgerichte en motiverende vaardigheden van belang.

Naam:                 Jeanet Walraven 
Mailadres:           Walraven@kwartiermakersgilde.nl
Telefoonnummer: 06-51502560
Website:             www.kaijros.nl