lustrumsymposium

De kracht van kwartiermaken

Op 2 november 2017 vond ons symposium over de kracht van kwartiermaken plaats op wel een hele bijzondere locatie: Kamp Soesterberg. Hier kwamen wij samen in een recent ontwikkelde legertent van het Fieldlab Smartbase. Dit symposium was namelijk in samenwerking met het Ministerie van Defensie georganiseerd. Centraal stond de vraag ‘Hoe kun je met een kwartiermakers-aanpak nieuwe en innovatieve projecten tot een succes maken?’. Verschillende kwartiermakers vertelden over hun ervaringen en struikelblokken hierin. Julia Schmidt een presentatie over haar onderzoek naar de eigenschappen van een succesvolle kwartiermaker.

Sprekers

Luitenant Kolonel van Loon (Defensie)

Van Loon was binnen Defensie als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van het Fieldlab Smartbase. Hierbij is er gekozen voor een innovatieve manier van samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is om een kamp dat kwartiermakers voor een missie moeten opzetten sneller, goedkoper en zuiniger te realiseren. Van Loon heeft verteld waar hij tegenaan is gelopen en op welke wijze hij van dit project een succes van heeft gemaakt.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.smartindustry.nl/fieldlab-smart-base-geopend-op-13-juni/
https://www.nom.nl/fieldlab-smart-base-ondernemen-op-kaal-veld/

Sonja van Meerbeek (Ideas from Europe)

Sonja is co-founder en directeur van Ideas from Europe, een publiek privaat initiatief met als doel om innovaties die bijdragen aan het oplossen van global challenges (Sustainable Development Goals) op te schalen. Veel oplossingen zijn er al. Toch blijkt de implementatie en opschaling hiervan hardnekkig. Het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen kunnen we ook niet aan een enkele innovator overlaten. Hiervoor zijn overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan zet. Het doel van de Ideas from Europe is om gezamenlijke ontwikkeling van deze innovaties met alle belanghebbenden te faciliteren. Sonja heeft verteld waar zij als kwartiermaker tegenaan is gelopen en heeft natuurlijk ook enkele successen gedeeld.

Kijk voor meer informatie op:

https://ideasfrom.eu/

Cees Neuvel (Rivierduinen) 

Cees is al vele jaren werkzaam in de zorgsector en heeft vele kwartiermakersopdrachten uitgevoerd. Ook is hij al een hele tijd actief binnen het kwartiermakersgilde. Daardoor weet hij als geen ander dat voor succesvolle kwartiermakersopdrachten de kennis en vaardigheden van kwartiermakers belangrijk zijn. Ook zijn er methoden en werkwijzen die je kunnen helpen problemen op te lossen of onnodige problemen te voorkomen. Cees heeft de deelnemers, aan de hand van enkele casussen, methoden en werkwijzen van het kwartiermaken laten zien en hen uitgedaagd om hiermee aan de slag te gaan.

Majoor Rijnsburger (Defensie)

De term kwartiermaken komt oorspronkelijk uit het leger. Kwartiermakers worden als eerste naar een nieuwe locatie gestuurd om de voorbereidingen te treffen, zoals in Afghanistan of Mali. Majoor Rijnsburger is een kwartiermaker van Defensie en tevens recentelijk actief na de orkaan op Sint Maarten. Hij heeft ons aan de hand van een praktijkvoorbeeld ingewijd in de wijze waarop een kwartiermaker in militaire zin zijn werk uitvoert en hoe er met uitdagingen wordt omgegaan.

 

Locatie

Waarom Fieldlab Smartbase?

Het “Fieldlab Smartbase” is het resultaat van een kwartiermakersopdracht binnen Defensie om een innovatieve manier van samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven te realiseren. Het doel is om een kamp dat kwartiermakers voor een missie moeten opzetten sneller, goedkoper en zuiniger te realiseren. Voor meer informatie zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/innovatie/fieldlab-smart-base. Dit vormde een kwartiermakersomgeving waar je het echte kwartiermakersgevoel krijgt.

Presentaties

Interesse in het bijwonen van een netwerkbijeenkomst?

Blijf op de hoogte via onze LinkedIn groep of meld je aan voor onze nieuwsbrief.