Onderzoek

Julia Schmidt heeft in 2017 onderzocht over welke psychologische vaardigheden een kwartiermaker moet beschikken om om te gaan met de hoge mate van ambiguïteit in het werk. Ook heeft zij gekeken naar de relevantie van het trainen van copingstijl (hoe men omgaat met stress) en psychological capital (positieve psychologische mindset) om de tolerantie voor ambiguïteit te vergroten. 62 kwartiermakers vulden een vragenlijst in waarmee hun persoonlijkheidstrekken, copingstijlen, psychological capital en ambiguïteitstolerantie werd gemeten.

Resultaten

Kwartiermakers bleken hoge ambiguïteitstolerantie en psychological capital te hebben. Qua persoonlijkheid waren kwartiermakers over het algemeen extravert, eerlijk en emotioneel stabiel en stonden zij open voor nieuwe ervaringen. Ook hadden kwartiermakers een actieve copingstijl. Vanwege de relatie tussen psychological capital, active coping, verscheidene persoonlijkheidstrekken en ambiguïteitstolerantie concludeerde Schmidt dat het te adviseren is om een actieve copingstijl en psychological capital te trainen en zo tolerantie voor ambiguïteit te verhogen.

 

Meer weten?

Download hier de volledige scriptie van Julia Schmidt: Masterthesis Julia Schmidt

Lees hier een Nederlandstalige samenvatting van het onderzoek: Samenvatting scriptie J. Schmidt