Doe je op dit moment een kwartiermakersopdracht? Heb je eerder een kwartiermakersklus gedaan? Grote kans dat dat niet de laatste keer zal zijn! Intervisie kan helpen bij het verder ontwikkelen en op peil houden van kennis en kwartiermakersvaardigheden. Bij intervisie leert men van elkaar door vragen, ervaring en tips uit te wisselen.

Intervisiegroepen

Begin 2015 is een start gemaakt met de eerste intervisiegroep binnen het Kwartiermakersgilde. De intervisie vindt plaats in kleine groepen (8 tot 12 personen). Groepen zijn samengesteld met ervaren en minder ervaren kwartiermakers om maximaal van elkaar te leren. Groepsleden organiseren de intervisiebijeenkomsten onderling, meestal op locatie bij een van de deelnemers. Het voorzitterschap rouleert. Gemiddeld komt een intervisiegroep 5 maal per jaar (iedere twee maanden uitgezonderd de zomermaanden). Aan de intervisie zijn geen kosten verbonden.

Inhoud van de intervisie

Een of twee leden van de groep brengen een eigen casus in ter bespreking. Wij werken hierbij vast met het CREA-model om de casus zo volledig mogelijk uit te werken en maximaal van elkaar te leren. Bekijk hier de presentatie over onze werkwijze van de intervisiebijeenkomsten: Presentatie werkwijze intervisie

Gecertificeerde kwartiermakers

Participeren in een intervisiegroep is een vereiste om een gecertificeerd kwartiermaker te worden. Lees hier meer over gecertificeerd kwartiermakerschap.

Aanmelden voor een intervisiegroep

Heb je interesse in deelname aan onze intervisie, neem contact met ons op om je aan te melden!

Wat kan het gilde nog meer voor mij betekenen?

Het Kwartiermakersgilde organiseert vele activiteiten voor kwartiermakers en andere geïnteresseerden. Lees hier meer of wordt lid van onze LinkedIn groep.

Wist je al dat je op verschillende manieren betrokken kunt zijn bij het Kwartiermakersgilde? Lees hier over de verschillende opties.

Heb je wel behoefte aan ondersteuning, maar wil je niet bij een intervisiegroep? Wij bieden ook ondersteuning aan kwartiermakers en aan opdrachtgevers.