kwartiermaker

Onderzoek

Nanja Flikweert heeft in 2015 de relatie met de opdrachtgever in kwartiermaken onderzocht en deze relatie vergeleken met de relatie met de opdrachtgever in projectmanagement. Hiervoor heeft zij vier aspecten van de relatie met de opdrachtgever onderzocht:

  • de instrumentele relatie
  • de sociaal-emotionele relatie
  • de machtsrelatie
  • de onderhandelingsrelatie.

35 kwartiermakers en 17 opdrachtgevers vulden een vragenlijst in en naderhand zijn 5 kwartiermakers en 2 opdrachtgevers geïnterviewd.

Resultaten

In de instrumentele relatie bleken kwartiermakers voornamelijk verantwoordelijk voor het proces en de opdrachtgevers voor het resultaat en dit is vergelijkbaar met projectmanagement. Wel anders dan projectmanagement is de machtsrelatie en sociaal-emotionele relatie van de kwartiermaker met de opdrachtgever. Omdat kwartiermakers geen formele machtsbasis hebben, moeten zij hun persoonlijke macht vergroten door te netwerken en partijen met elkaar te verbinden. Kwartiermakers moeten daarom inspirerende leiders zijn. De sociaal-emotionele relatie met de opdrachtgever bleek erg belangrijk voor kwartiermaken, vooral een vertrouwensband is essentieel. Omdat de kwartiermaker en de opdrachtgever veel van elkaar afhankelijk zijn werken zij vooral veel samen, maar toch kan er ook onderhandeling zijn.

Verder lezen?

Download de volledige scriptie van Nanja Flikweert.