Wij bouwen met een netwerk binnen het Kwartiermakersgilde aan het verder verdiepen van kennis over het vak en ambacht van kwartiermaken. In de afgelopen jaren hebben verschillende studenten al onderzoek uitgevoerd.
In 2017 was Julia Schmidt, masterstudent aan de Universiteit Leiden, bezig met haar afstudeerscriptie over de psychologische vaardigheden waarover een kwartiermaker moet beschikken.